• Basiscursus Vervoer gevaarlijke goederen

  Bewustzijn wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen (alle modaliteiten)

  Overzicht alle modaliteiten

  Anders dan de overige cursussen geeft deze cursus een overzicht van de wettelijke verplichtingen van alle modaliteiten; weg, spoor, lucht en zee en zorgt ervoor dat de cursist bekend raakt met de algemene voorschriften ten aanzien van het transport van gevaarlijke goederen.

   

  De cursus bespreekt de IMDG Code, ADR, ICAO Ti’s en IATA en RID en is beschikbaar in het Engels.

   

  Deze cursus is geschikt voor mensen die alleen een algemene kennis moeten hebben ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals management en verkooppersoneel.

   

  Let op, als de cursist moet voldoen aan trainingsverplichting in paragraaf 1.3 van de IMDG Code is één van de andere trainingen nodig om de benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen.

   

  Prijzen (per cursist)

  Basiscursus vervoer gevaarlijke goederen Engels: € 69,00

   

  Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, kunt u contact opnemen via de contactpagina.

  Cursusinhoud

  Deze basiscursus bevat:

  • Wetgeving transport gevaarlijke goederen – dit deel verklaart het doel van de wetgeving en legt het internationale en nationale geheel van regelingen uit
  • Classificatie en identificatie – geeft aan hoe bepaald wordt of een stof of een product voor het transport als gevaarlijk wordt beschouwd en hoe dit in de transportketen wordt herkend
  • Consignatie en transport procedures – geeft een overzicht van de systemen en procedures die ontwikkeld zijn door de Verenigde Naties die de basis vormen voor de wetgeving en die beslissingen en acties beïnvloeden van het dagelijkse transport – het verpakken, markeren, etiketteren en documenteren van goederen om veilig transport te garanderen; dit deel behandelt ook training en veiligheid
  • De reis bepaalt – operationele overwegingen – dit deel toont een aantal operationele overeenkomsten– en verschillen – tussen weg, zee, lucht en rail transport wetgeving
  • Noodsituaties – kijkt naar de informatie en richtlijnen in noodsituaties in de verschillende transport regelingen en naar de noodprocedures
  • Cursus evaluatie en toets – de score van de toets zal getoond worden op het eindcertificaat