• Effectief IMDG Code trainen

  Alle Engelse cursussen 39-18 beschikbaar

  Alle Engelstalige cursussen zijn up-to-date met het laatste Amendment.

   

  IMDG e-learning internationaal erkend en bewezen in de praktijk

  Wouter Denkelaar, Rotterdam Shortsea Terminals: "Onze mensen zijn effectief en op maat getraind dankzij IMDG e-learning trainingen. Er hoeft niets gepland te worden en de kosten zijn op deze manier substantieel lager."

   

  Andere gebruikers zijn: APM Terminals, Heerema Marine Contractors, Den Hartogh Logistics, SGS Nederland, Stena line, Bluemarine, Global DG Solutions, Wilhelmsen e.v.a.

 • IMDG Code e-learning cursus aanbod

  Er zijn voor elke functie cursussen beschikbaar:

  (Zie het menu IMDG cursussen voor informatie per cursus)

   

  Introductiecursus vervoer gevaarlijke stoffen

  Anders dan de overige cursussen geeft deze cursus een overzicht van de wettelijke verplichtingen van alle modaliteiten; weg, spoor, lucht en zee. De cursist wordt bekend gemaakt met de algemene voorschriften ten aanzien van het transport van gevaarlijke goederen.

   

  De cursus bespreekt de IMDG Code, ADR, ICAO Ti’s en IATA en RID en is beschikbaar in het Engels.

   

  Deze cursus is geschikt voor mensen die geen directe taken hebben ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke goederen.

   

  Basiscursus IMDG Code

  Deze cursus behandelt alle IMDG onderdelen en is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke goederen.

   

  Deze cursus is tenminste vergelijkbaar met een eendaagse klassikale training, maar geeft een veel hoger rendement.

   

  De cursus 39-18 is beschikbaar in het Engels.

   

  Functiespecifieke cursussen

  Deze cursussen zijn bedoeld voor personeel dat een of meer directe taken heeft in het verzenden, (ver)laden, vervoeren en documenteren van gevaarlijke goederen.

  Die modules die specifiek voor een functie van toepassing zijn, gaan een stap verder dan de Basiscursus, terwijl van de andere taken de basisstof is opgenomen. Zo krijgt de cursist een cursus op maat voor zijn/haar functie. Meer informatie vindt u onder de tab ‘Functiespecifieke cursussen’.

   

  Opfriscursus

  Deze cursus geeft een samenvatting van de belangrijkste IMDG richtlijnen en een update van de veranderingen van Amendment 39-18 en is geschikt voor personeel dat al eens een IMDG Code cursus heeft gevolgd en een goed begrip heeft van de IMDG Code.

  Tijd besparen

  Mensen leren in hun eigen tempo en wanneer het uitkomt. Zo wordt met de

  e-learning cursus de trainingstijd flink bekort.

  Effectief

  In eigen tempo kunnen lezen en de stof wordt beter onthouden door de vele kleine toetsen. Drie maanden lang kan de cursist alle theorie nog eens terugzien.

  Laagste kosten

  De basiscursus is minstens vergelijkbaar met een eendaagse klassikale training, de functiespecifieke cursus met een driedaagse. Vergelijkt u zelf maar.

  Internationaal erkende cursussen

  De IMDG Code e-learning die ontwikkeld is door Exis Technologies wordt over de hele wereld gebruikt en in Nederland aangeboden door New Learning Factory. Zo heeft u uw aanspreekpunt en support in het Nederlands.

   

  De cursussen behandelen alle verplichte onderwerpen en worden afgesloten met een certificaat. Met de IMDG Code e-learning voldoet u aan uw verplichtingen tegen de laagst mogelijke kosten.

   

  Amendment 39-18

  Per 1-1-2019 is Amendment 39-18 van kracht geworden. Deze kan gebruikt worden vanaf 1-1-2019 en wordt verplicht per 1-1-2020.

   

   

   

  Hazcheck systemen

  Valideert u zeevervoer van gevaarlijke goederen nog steeds handmatig? Dat kan veel sneller met veel minder kans op fouten.

   

  Hazcheck systemen voor af en toe of voor intensief gebruik zorgen voor efficiency, kostenbesparingen, voldoen aan wettelijke bepalingen en verhogen de veiligheid.

   

   

  Gratis Hazcheck App

  Snel en eenvoudig toegang tot IMDG Code informatie!

  Klik hieronder voor meer informatie.