• Functiespecifieke IMDG Code cursussen

  De functiespecifieke cursussen zijn samengesteld naar functie of rol, kies uit vier varianten.

  Deze cursussen komen uiterlijk 1 december 2021 beschikbaar

  Functiespecifieke cursussen 40-20

  Op maat voor elke functie

  U kunt kiezen uit vier cursusvarianten, zie de inhoud per functie elders op deze pagina:

  • FS1 (consignor/verzender/ expediteur)
  • FS2 (packer/verpakker/overslagbedrijven)
  • FS3 (ship loader/stuwadoor)
  • FS4 (ship operator)

  Deze cursussen bevatten alle stof van de Basiscursus maar gaan dieper in op onderdelen die voor die functie van toepassing zijn.

   

  De functiespecifieke 40-20 cursussen kosten € 99,00

   

  Toetsen en toegang

  Na elk onderdeel volgt een kleine toets, alle scores worden bijgehouden en tellen uiteindelijk voor het eindresultaat. Als de hele cursus doorlopen is komt het eindcertificaat beschikbaar met de totaalscore. Zie de afbeelding rechts voor de cursusonderdelen en score-rapportage.

   

  Het is mogelijk om de cursus en toetsen opnieuw te doen als de score onvoldoende is. De gewenste eindscore is 75% maar kunt u ook zelf instellen als u beheerder bent. De cursist kan de cursusstof zo vaak bekijken als nodig.

   

  IMDG Code

  Bij het volgen van de cursus dient de deelnemer, net als bij iedere IMDG Code cursus, de beschikking te hebben over de Code zelf.

   

  Helpdesk

  Knowdis zorgt voor ondersteuning bij aanschaf, inloggen en gebruik van de cursus. Ook mogelijke vakinhoudelijke vragen kunnen bij de helpdesk worden neergelegd.

   

  Vragen?

  Bel ons gerust even: 010 8421 340

  Voorbeelden opbouw en interactieve (video) uitleg

  Op maat per functie

  FS1 (consignor/verzender/ expediteur)

  Bovenop de basisstof uitgebreidere lesstof over:

  • Classificatie en identificatie
  • Verpakken
  • Markering en etikettering
  • CTU markering en etikettering
  • Documentatie eisen en procedures
  • Segregatie eisen in een CTU
  • Bepalingen voor limited quantities
  • Een overzicht van de overige bepalingen betreffende transport, inclusief noodmaatregelen

  FS2 (verpakker/overslagbedrijven)

  Bovenop de basisstof uitgebreidere lesstof over:

  • Markering en etikettering
  • CTU markering en etikettering
  • Segregatie eisen in een CTU
  • Een overzicht van de overige bepalingen betreffende transport, inclusief noodmaatregelen

  FS3 (stuwadoor)

  Bovenop de basisstof uitgebreidere lesstof over:

  • CTU markering en etikettering
  • Stuwage bepalingen
  • Segregatie eisen in een CTU
  • Segregatie eisen in een CTU met gevaarlijke goederen 
  • Training incidenten en brandpreventie aan wal en aan boord
  • Een overzicht van de overige bepalingen betreffende transport, inclusief noodmaatregelen
  • Training incidenten- en brandpreventie en noodmaatregelen
  FS4 (ship operator)
  Bovenop de basisstof uitgebreidere lesstof over:
  • Classificatie en identificatie
  • CTU markering en etikettering
  • Documentatie eisen en procedures
  • Stuwage bepalingen
  • Segregatie eisen in een CTU
  • Segregatie eisen in een CTU met gevaarlijke goederen
  • Bepalingen voor limited quantities
  • Training incidenten- en brandpreventie en noodmaatregelen
  • Training in de 'International Convention for Safe Containers'
  • Training over gevaarlijke goederen in havengebieden